CEMENT
Kireç ve Harç Temizleme

pH (%1): 1,00 – 2,00
Dozaj : 50 – 100 ml / L
Ambalaj: 5 Kg

Harç, çimento ve kireci çözme özelliğine sahip konsantre bir asidik temizleyicidir. Buhar kazanları, ısı enflarjöreleri, soğutma sistemleri boru ve teçhizatlarındaki kireç ve tortuları çözer.